SPOTKANIA

Spotkajmy się aby wspólnie świętować!

JEDNO to wyjątkowe wydarzenie, gdzie chrześcijanie z różnych miejsc spotykają się na modlitwie, aby uwielbiać Tego, który jest pasją, życiem i zbawieniem nas

wszystkich - Jezusa Chrystusa.

 

JEDNO uwielbienie
Uwielbienie.

Jest najważniejszą częścią każdego spotkania.

Patrzenie na Jezusa, oddawanie Jemu chwały przez śpiew i modlitwę stawia nas w najlepszym miejscu jako wierzących w Niego.

Wierzymy, że uwielbienie i miłość do Boga jest podstawą jedności Jego Kościoła.

Ten fundament sprawia, że możemy się spotkać, modlić i błogosławić sobie nawzajem.

Wstawiennictwo

W trakcie spotkania modlimy się w intencjach, które Bóg wkłada w nasze serca. Tematem wstawiennictwa są szczególnie kościoły z których pochodzimy, nasze miasta, kraj oraz wypełnienie się Bożej woli dla każdego z nas. Zgodnie z nakazem Pana, Jezusa modlimy się też za chorych o uzdrowienie oraz za tych którzy się źle mają. 

JEDNO uwielbienie
Spotkanie JEDNO
Świętowanie.

Po każdym spotkaniu modlitewnym mamy czas na relacje i poznanie się bliżej. Wszystko odbywa się w przyjaznej i swobodnej atmosferze, z ciastem i kawą w tle. Nie jest to obowiązkowa część spotkania ale uważamy, że niezwykle ważna, ponieważ widzimy jak bardzo sprzyja poznawaniu reszty Kościoła - Ciała Jezusa.