top of page
jedno prostokąt.png

wkrótce nowe informacje...

Przykazanie nowe daję wam, abyście się    

tak, jak Ja was umiłowałem.

wzajemnie miłowali

Ewangelia Jana 13, 34

Dlaczego JEDNO?

"Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich." - Ef 4,3-6


Wierzymy, że pragnieniem naszego Boga Ojca jest, aby Jego dzieci żyły w pojednaniu, razem wzrastając w świętości. Przez świętość rozumiemy osobistą relację z Bogiem, żyjąc na wzór Chrystusa, a przez jedność – miłość braterską, gotowość przebaczenia oraz dobrych relacji, jakie widać w pierwotnej wspólnocie Apostołów.

JEDNO_20170929_MK3_6619.jpg

Co to jest?

JEDNO_20170929_MK3_6713.jpg

JEDNO jest platformą spotkania dla chrześcijan z różnych denominacji. Tworzą ją ludzie, którzy chcą rosnąć w fascynacji Bogiem i pragną widzieć kościół, dla którego podziały wzdłuż denominacji nie mają znaczenia. 
Chcemy odpowiadać na Jego wezwanie z modlitwy arcykapłańskiej oraz pragną żyć według przykazań miłości do Boga i człowieka. Dziś próbujemy to czynić między innymi poprzez regularne spotkania modlitewne oraz wspólne organizowanie wydarzeń, gdzie chrześcijanie z różnych miejsc mogą być razem.

JEDNO pragnienie...

o JEDNO prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego.

Psalm 27:4

stojąc jako JEDNO ciało

Aby wszyscy byli JEDNO, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

Ewangelia Jana  17:21

RAZEM?

"Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich." 

Efezjan 4,3-6


Wierzymy, że pragnieniem naszego Boga Ojca jest, aby Jego dzieci żyły w pojednaniu, razem wzrastając w świętości. Przez świętość rozumiemy postępowanie i życie, na wzór Chrystusa jako żywego Słowa Bożego, a przez jedność, miłość braterską, gotowość przebaczenia oraz pragnienie spotkania i modlitwy, jakie widać w pierwotnej wspólnocie Apostołów.

bottom of page