CEL I DZIAŁANIE

Słowo Boże mówi potrzebie pełnego zjednoczenia braci i sióstr w Chrystusie.

Widzimy, że jest to proces, który wymaga od każdego z nas decyzji i działania. 

Poniżej znajdziesz informacje o tym co robimy w JEDNO, co jest dla nas ważne oraz jakie wyznaczamy sobie cele.

Poznaj nas i zobacz co robimy!

 NASZE CELE:

1. Budowanie platformy spotkania, porozumienia i dialogu chrześcijańskiego.

2. Działalność w zakresie rozwijania rzeczywistości uwielbienia, szczególnie w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w organizacji wydarzeń chrześcijańskich o charakterze jednościowym.

3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

4. Odnowa i odbudowa życia chrześcijańskiego w wymiarze duchowym i społecznym.

5. Promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie.

6. Propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk Pisma Świętego.

7. Integracja społeczności chrześcijańskich.

8. Propagowanie idei wolontariatu. 

JAKE PODEJMUJEMY DZIAŁANIA?

1. Organizacja regularnych spotkań modlitewnych, konferencji, koncertów muzyki chrześcijańskiej.

2. Współpraca z lokalnymi kościołami i organizacjami chrześcijańskimi.

3. Zachętę lokalnych wspólnot chrześcijańskich do włączenia się w działania JEDNO.

4. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w realizację podobnych celów. 

5. Współpracę z władzami samorządowymi i instytucjami rządowymi w zakresie realizacji celów.