top of page
Aby-byli-jedno-logo-BIALE.png

19.01

2019

NIEZWYKŁY CZAS SPOTKANIA!

Za nami pierwsza konferencja ABY BYLI JEDNO! To był wspaniały czas modlitwy i świętowania Kościoła, Kościoła pełnego różnorodności ale jednej pasji, którą jest Chrystus. Jesteśmy całkowicie poruszeni Bożą łaską i błogosławieństwem, którego doświadczyliśmy w trakcie przygotowań oraz podczas całego wydarzenia. Dziękujemy za wielką przychylność i obecność wszystkim, którzy poświęcili czas i przyłożyli swoje serce do tej inicjatywy. Wierzymy, że to niezwykłe spotkanie przyniesie wiele dobrych owoców

oraz stanie się poruszeniem i zachętą dla nas wszystkich. 

ZJEDNOCZENIE TYLKO W CHRYSTUSIE.

"Jezus stał się Panem i Władcą, który połączył Niebo z Ziemią w całość. Jedność jest tak bliska sercu Jezusa, że on za tę jedność oddaje życie. Ta jedność ma objawiać coś z najgłębszej tajemnicy natury Bożej, ma objawiać najpełniejszy wymiar Bożej miłości. Jezus umiera nie tylko za pojednanie człowieka z Bogiem, ale umiera także za pojednanie człowieka z człowiekiem"

"Jesteśmy nosicielami pokoju Królestwa, które ma przyjść, aby ten pokój mógł być już teraz w tym świecie. Pojednanie to jest dar, który Bóg nam dał, nie da się tego wyprodukować. Czyńmy uczynki pokoju, uczynki pojednania. Nasz kraj tego potrzebuje, Ty tego potrzebujesz, nasze rodziny tego potrzebują, kościoły tego potrzebują. Nich dobry Bóg nas błogosławi"

 

Kazimierz Barczuk | Rabin Mesjański

MIŁOŚĆ I POKORA.

"Dialog pomiędzy nami, pojednanie nie będą możliwe bez pokory, a ona zawsze jest wyzwaniem.

To co czyni dzisiaj Bóg w Kościele jest ogromnym wyzwaniem dla naszego myślenia i naszej pychy, bo Bóg

przychodzi aby nas upokorzyć, ale w sensie uczynić pokornymi, a nie poniżyć. Różnice są pomiędzy nami i są one wyzwaniem dla nas, ale nigdy nie są wyzwaniem dla miłości. Żeby budować jedność potrzebujemy spotkać się najpierw jako ludzie, jako bracia i siostry. Planem nieprzyjaciela jest nas podzielić, zniszczyć nas poprzez pychę."

 

"Mamy swoje dziedzictwo, tym dziedzictwem jest miłość, zdolność do kochania i misja, którą daje nam Chrystus - misja pojednania. Obecność Boga w naszym sercu to dla nas nadzieja na jedność. Bóg przychodzi do nas nie dlatego, że jesteśmy katolikami, protestantami, prawosławnymi czy Żydami, ale przychodzi do nas bo jesteśmy Jego dziećmi i nas kocha. To miłość Boga jest pierwsza, absolutnie pierwsza. A my mamy być naśladowcami Jego, pełnić Jego wolę czyli kochać." 

 

o. Roman Groszewski | Ksiądz katolicki