jedno_logo-białe-paski-transparentne.png

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia Jana 13, 34

CZYM JEST JEDNO?

JEDEN BÓG, JEDNO PRAGNIENIE,

JEDNO POWOŁANIE.

JEDNO jest platformą spotkania dla chrześcijan z różnych denominacji. Tworzą ją ludzie, których pragnieniem jest odbudowanie wspólnego miejsca modlitwy

oraz pierwotnej jedności wierzących, jaką widać na kartach Słowa Bożego.

JEDNO to wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa, którzy chcą odpowiedzieć na Jego wezwanie z modlitwy arcykapłańskiej oraz pragną żyć według przykazań miłości do Boga i człowieka. Tą odpowiedzią są dzisiaj regularne spotkania modlitewne oraz wspólne organizowanie wydarzeń, gdzie chrześcijanie z różnych miejsc mogą być RAZEM.

1/1

WSZYSCY JESTEŚMY WEZWANI!

"Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich." 

Efezjan 4,3-6


Wierzymy, że pragnieniem naszego Boga i Ojca jest, aby Jego dzieci żyły w pojednaniu, razem wzrastając w świętości. Przez świętość rozumiemy postępowanie i życie, na wzór Chrystusa jako żywego Słowa Bożego, zaś przez jedność, miłość braterską, przebaczenie oraz pragnienie spotkania i modlitwy, które były fundamentem pierwotnego Kościoła.

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

Ewangelia Jana  17:21