Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia Jana 13, 34

Przerwa w spotkaniach

Drodzy! 

Ważna informacja. W ostatnim czasie pojawiły się na naszej drodze pewne wyzwania i nowe doświadczenia. Staramy się dobrze rozeznać kroki, które są przed nami. Pragniemy, aby JEDNO realizowało właściwie swoje powołanie i cel, który dał nam Bóg. Widzimy jednak, że potrzebny jest czas i właściwe przygotowanie. Z tego powodu postanowiliśmy wstrzymać organizację spotkań. Chcemy ten czas oddać Bogu poprzez modlitwę, post i szukanie Jego woli, aby niebawem znów spotkać się i wejść w nowe rzeczy, które wierzymy, że Bóg ma dla nas.

 

Błogosławimy wam z całego serca i polecamy się waszej modlitwie!

- Organizatorzy JEDNO

1/1

CZYM JEST JEDNO?

JEDEN BÓG, JEDNO PRAGNIENIE,

JEDNO POWOŁANIE.

JEDNO jest platformą spotkania dla chrześcijan z różnych denominacji. Tworzą ją ludzie, których pragnieniem jest odbudowanie wspólnego miejsca modlitwy

oraz pierwotnej jedności wierzących, jaką widać na kartach Słowa Bożego.

JEDNO to wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa, którzy chcą odpowiedzieć na Jego wezwanie z modlitwy arcykapłańskiej oraz pragną żyć według przykazań miłości do Boga i człowieka. Tą odpowiedzią są dzisiaj regularne spotkania modlitewne oraz wspólne organizowanie wydarzeń, gdzie chrześcijanie z różnych miejsc mogą być RAZEM.

RAZEM?

"Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich." 

Efezjan 4,3-6


Wierzymy, że pragnieniem naszego Boga Ojca jest, aby Jego dzieci żyły w pojednaniu, razem wzrastając w świętości. Przez świętość rozumiemy postępowanie i życie, na wzór Chrystusa jako żywego Słowa Bożego, a przez jedność, miłość braterską, gotowość przebaczenia oraz pragnienie spotkania i modlitwy, jakie widać w pierwotnej wspólnocie Apostołów.

KONFERENCJA

ABY BYLI JEDNO 2019

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

Ewangelia Jana  17:21

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Stowarzyszenie JEDNO © 2020