top of page
jedno_logo-białe-paski-transparentne.png

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia Jana 13, 34

Start

zapraszamy na spotkania dla młodych z serii "PRZESTRZEŃ"

więcej info na naszym fb: facebook.com/jedno.gliwice

Czym jest JEDNO?

JEDNO jest chrześcijańską inicjatywą, której celem jest organizacja spotkań dla wierzących z różnych denominacji. Fundamentem dla naszych spotkań jest wiara w jedynego Boga, który objawił się w Mesjaszu Jezusie, oraz Jego wezwanie do zachowania jedności uczniów z Ewangelii Jana 17,21.
Naszą odpowiedzią na to wezwanie są dzisiaj regularne spotkania modlitewne oraz wspólne organizowanie wydarzeń, gdzie chrześcijanie z różnych miejsc mają szansę być razem.

Czym jest jedno

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich.

"Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich." 

Efezjan 4,3-6


Wierzymy, że pragnieniem naszego Boga jest, aby Jego dzieci żyły świętym życiem w połączeniu z Nim i ze sobą nawzajem. Przez świętość rozumiemy postępowanie i życie, na wzór Chrystusa jako żywego Słowa Bożego, zaś przez jedność, miłość braterską, pojednanie oraz potrzebę spotkania i wspólnej modlitwy. Wierzymy, że te rzeczy stanowiły fundament pierwotnego Kościoła.

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

Ewangelia Jana  17:21

bottom of page